Přihlášení

0
Česky
 • Slovenština
 • English
Košík
CZK
O značce VFFOTO Soutěže VFFOTO Soutěž „Noční foto z VFFOTO“ o titanový Night Sky filtr

Soutěž „Noční foto z VFFOTO“ o titanový Night Sky filtr

Soutěž „Noční foto z VFFOTO“ zná vítěze.

Sešlo se celkem 49 soutěžních fotografií a bylu jsme překvapeni vysokou úrovní mnohých z nich. Nebylo lehké vybrat tu nejlepší.

Vítězná fotografie získala v hlasování desetičlenné odborné poroty, složené ze zástupců a ambasadorů VFFOTO, celkem pět hlasů. Vítězem se stává pan Vladislav Hosnedl, autor noční fotografie hradu Kašperk.
Blahopřejeme a titanový Night Sky filtr VFFOTO dnes odesíláme vítězi.


A s laskavým souhlasem autora zveřejňujeme vítěznou fotografii:


 


Značka VFFOTO od loňského roku dodává na český trh jako novinku Night Sky filtr pro omezení světelného znečištění u nočních snímků. A k tomu vyhlašuje soutěž:

 • určenou pro fotografy nočních snímků

 • ve které soutěží autorské noční fotografie, pořízené na území ČR

 • které se můžete zúčastnit splněním tří jednoduchých kroků


Hraje se o nejlepší profesionální titanový Night Sky filtr, který momentálně VFFOTO nabízí: Night Sky VFFOTO GS 82 mm.

Co je pro šanci na výhru třeba udělat?

Tři kroky:

 1. Navštívit Facebookovou stránku VFFOTO.com

 2. Vložit JEDNU soutěžní fotografii (noční snímek) jako nový příspěvek s názvem „Noční foto z VFFOTO“.
  Každý účastník smí vložit během trvání soutěže jen jednu fotografii, při vložení další(ch) bude ze soutěže vyloučen. Námětem je noční snímek v exteriéru a kritériem to, že na snímku musí být vidět měsíc, hvězdy nebo umělý zdroj světla. Snímek musí být pořízený na území ČR. Vložením soutěžní fotografie potvrzujete svůj souhlas s pravidly soutěže (jsou uvedená níže).
  Soutěžní fotografie je možno vkládat v době trvání soutěže od 21. 2. 2019, 0:00 h. do 11. 3. 2019, 24:00 h.

 3. Počkat na schválení – fotografie se neukáže hned, ale až po manuálním schválení adminem a to v albu s názvem „Noční foto z VFFOTO“. Snímky odporující pravidlům schváleny nebudou.

Vítěznou fotografii vybere odborná porota složená ze zástupců a ambasadorů VFFOTO. Vítěz bude vyhlášen na Facebookové stránce VFFOTO.com ve čtvrtek 21. března 2019 a následně zveřejněn na www stránkách fotofiltry.eu a ve zpravodaji Klubu VFFOTO.
Úplná pravidla soutěže najdete níže v tomto textu.

Pro jistotu zdůrazňujeme: Fotografie vložené před a po ukončení soutěže, tedy dříve než 20. 2. 2019, 0:00 hodin nebo později než 11.3.2019, 24:00 hodin, budou ze soutěže vyloučeny. Stejně tak bude vyloučen účastník, který vloží více než jednu fotografii.

Chcete být informováni nejen o vítězi této soutěže, ale s předstihem o dalších zajímavých soutěžích a akcích?
Staňte se členy Klubu VFFOTO - je to zdarma a kromě dalších výhod se můžete účastnit zajímavých klubových VFFOTO setkání pod vedením uznávaných fotografů. Registrace na https://www.vffoto.com/klub_vffoto/o_klubu_vffoto.

 

Pravidla soutěže a zásady ochrany osobních údajů:

Pořadatelem soutěže o titanový Night Sky filtr VFFOTO je Vladimír Fučík, majitel ochranné známky VFFOTO
IČO: 63256118
sídlo: Sadová 1469, Humpolec, 396 01
adresa pro doručování: Palackého 834, Humpolec, 396 01
Zápis v RŽP: zapsaný u MěÚ Humpolec č.j. ŽÚ-F/0095/96-Ki
Tel.: +420 731 474 681,
E-mail: info@vffoto.com

Trvání soutěže: od 21. 2. 2019 0:00 hodin do 11. 3. 2019, 24:00 hodin.

Účastníci soutěže: Soutěže se může zúčastnit každý občan ČR nebo států EU, který ke dni vyhlášení soutěže dosáhl věku 16 let. Účast není podmíněna vlastnictvím či zakoupením výrobku VFFOTO. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci a ambasadoři VFFOTO a jejich rodinní příslušníci.

Zapojení do soutěže: Vložením soutěžní fotografie z Facebookového profilu účastníka na Facebookové stránce VFFOTO.com.
Facebookový profil vkládajícího bude využit výhradně v případě výhryk informování výherce o vítězství v soutěži. Za aktuálnost FB profilu ručí účastník.

Cena v soutěži: 1 kus profesionálního Night Sky filtru VFFOTO Titanium Edition GS 82 mm v titanovém rámečku se speciálním označením názvem soutěže „Noční foto z VFFOTO“.

Soutěžní fotografie:
Každý účastník smí vložit jednu autorskou fotografii o délce delší strany minimálně 800 pixelů, maximálně 2400 pixelů. Námětem je noční snímek v exteriéru a kritériem to, že na snímku musí být vidět měsíc, hvězdy nebo umělý zdroj světla. Snímek musí být pořízený na území ČR. Vložením soutěžní fotografie účastník potvrzuje svůj souhlas s pravidly soutěže. Každý účastník se může soutěže zúčastnit za dobu trvání pouze jednou. Pokud se některý účastník pokusí vložit více než jednu fotografii, bude ze soutěže vyloučen.

Způsob určení výherce: Výherce titanového Night Sky filtru VFFOTO se stane autor snímku vybraného porotou, složenou ze zástupců VFFOTO a ambasadorů VFFOTO.

Informace o výhře a předání výhry:
Vítěz bude vyhlášen na Facebookové stránce VFFOTO.com ve čtvrtek 21. března 2019 a následně zveřejněn i na www stránkách fotofiltry.eu a ve zpravodaji Klubu VFFOTO. O svou výhru se musí výherce přihlásit a sdělit pořadateli adresu pro zaslání výhry.
Výhra bude výherci odeslána kurýrní službou nejpozději však do deseti dnů od sdělení doručovací adresy výherce.

Ostatní ustanovení:
Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží..
Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž a výhru kdykoliv v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit.
Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována.
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit soutěžícího, a to pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech, či jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy vyhlašovatele nebo jiných soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy.
Veškeré dotazy, podněty, stížnosti nebo připomínky k soutěži mohou být adresovány pouze na adresu pořadatele.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Soutěžící vložením soutěžní fotografie dává pořadateli soutěže v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném na Facebookovém profilu výhradně za účelem zpracování jeho platné účasti v soutěži a kontaktování v případě výhry. Osobní údaje nebudou zpracovávány pro žádné další obchodní a marketingové účely. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je pořadatel soutěže.
V případě, že se soutěžící stane výhercem titanového UV filtru VFFOTO, souhlasí též se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení na sociálních profilech a webových stránkách vyhlašovatele.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Výherce má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele, a dále práva dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) , tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit nebo požadovat jejich smazání.
Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese vyhlašovatele a je účinné okamžikem doručení pořadateli.