Přihlášení

0
Česky
  • Slovenština
  • English
Košík
CZK
příslušenství filtrů čištění čisticí kapalina na filtry VFFOTO
kód produktu: VFFOTO01

čisticí kapalina na filtry VFFOTO

zatím nebylo hodnoceno udělte své hodnocení

čisticí kapalina certifikovaná pro filtry VFFOTO (100 ml)

SKLADEM (odesíláme následující pracovní den)  
120 Kč 99 Kč bez DPH
ks

Podrobné informace


Čisticí kapalina certifikovaná pro filtry VFFOTO svým složením nenarušuje nanovrstvy ani antireflexní vrstvy filtrů.

Návod k použití:
Malé množství čisticího prostředku nastříkejte pomocí aplikátoru na povrch filtru a setřete do sucha utěrkou určenou k čištění optiky.
Bezpečnost práce:
Při práci s čističem zajistěte řádné odvětrávání, nekuřte a nejezte. Dráždí oči, vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
Hořlavina s obsahem isopropylalkoholu.
První pomoc:
- při nadýchání: přemístit postiženého na čerstvý vzduch, příp. provést umělé dýchání,
- při styku s kůží: odstranit kontaminovaný oděv, pokožku důkladně omýt vodou a mýdlem, ošetřit regeneračním krémem,
- při zasažení očí: důkladně vypláchnout oči proudem čisté vody, při přetrvávajících potížích zajistit ošetření očním lékařem,
- při požití: vypláchnout ústa čistou vodou a vyhledat lékařskou pomoc - mějte s sebou obal výrobku.

Další informace:
Bezpečnostní list produktu
Datový list produktu
Expoziční scénář dodavateleSOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ