https://www.vffoto.com

Pravidla

PRAVIDLA A PODMÍNKY "KLUBU VFFOTO"

1. PROVOZOVATEL KLUBU: Vladimír Fučík - VFFOTO, IČ : 63256118

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE: Tento „VFFOTO klub“ (dále jen „klub“) je dlouhodobou marketingovou akcí, nikoliv veřejným příslibem či návrhem smlouvy. Klub je provozovatelem vyhlášen od 1. října 2016 na dobu neurčitou; provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a opakovaně bez dalšího měnit a doplňovat pravidla a podmínky klubu či klub ukončit, a to bez jakékoliv náhrady. Změna podmínek programu či jeho ukončení je účinná vyhlášením na www.vffoto.com/klub, kde jsou tak vždy k dispozici aktuální platná pravidla.

3. MÍSTO: Webové stránky: http://www.vffoto.com/klub_vffoto

4. PODMÍNKY ÚČASTI: Členem klubu může být pouze fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou v České republice (dále jen „člen klubu“) nebo některé členské zemi Evropské Unie. Každá osoba může být jako člen klubu registrována pouze jedenkrát, vícenásobná účast jedné a téže osoby není možná.

5. VZNIK ČLENSTVÍ V KLUBU: Zájemce se zapojí do Klubu tak, že si v době trvání Klubu zřídí uživatelský účet na webových stránkách www.vffoto.com/klub přičemž k vytvoření účtu stačí uvést standardní registrační údaje (kontaktní email, jméno a příjmení, ulice a ČP/ orientační, město, PSČ a telefon), zvolit si vlastní přístupové heslo k tomuto účtu a potvrdit souhlas s obchodními podmínkami a těmito pravidly. Vytvořený účet je společný pro Klub VFFOTO i e-shop VFFOTO.com, lze jej tedy využívat i pro nákupy výrobků VFFOTO. Členství není podmíněno nákupem či vlastnictvím VFFOTO produktu. Vytvoření účtu na webových stránkách bude ověřeno zasláním zpětného e-mailu a jeho potvrzením účastníkem klubu. Teprve odkliknutím potvrzovacího odkazu se zájemce stává plnoprávným členem klubu. Provozovatel programu si vyhrazuje právo kontroly platnosti e-mailové adresy a v případě podezření na nesplnění podmínek členství, zneužití klubu či na opakovanou registraci je oprávněn žádat nápravu, případně registraci odmítnout anebo i členství v klubu dodatečně a bez jakékoliv náhrady zrušit. Provozovatel programu se zavazuje, že regitrační údaje členů klubu, uvedené při registraci, neposkytne žádné další straně, s výjimkou smluvně vázaných zpracovatelů za účelem zajištění provozu Klubu a distribuce informací členům.

6. VÝHODY ČLENSTVÍ V KLUBU A JEJICH ČERPÁNÍ: Řádně registrovaným členům klubu bude provozovatel e-mailem poskytovat informace o novinkách v sortimentu značky VFFOTO, akcích pouze pro členy klubu atd.

Speciální výhodou pouze pro člena klubu je nabídka servisu poškozeného kruhového fotofiltru značky VFFOTO za zvýhodněných podmínek: V případě poškození šroubovacího kruhového fotofiltru značky VFFOTO vzniklého vlastním zaviněním člena (např. poškození obroučky či rozbití skla po pádu…) a při splnění dále specifikovaných podmínek zajistí provozovatel VFFOTO klubu opravu, za kterou člen klubu zaplatí částku odpovídající 50 % aktuální ceny nového VFFOTO filtru téhož provedení. Pokud se filtr v daném provedení již nevyrábí a není možné jej opravit, bude členovi klubu nabídnut filtr ve stejné produktové řadě, přičemž člen klubu zaplatí 50 % z aktuální ceny tohoto filtru .
Poznámka: Na výslovné přání člena klubu lze dodat i filtr z vyšší produktové řady, v takovém případě člen hradí 50 % z ceny filtru stejné produktové řady, do které patřil jeho poškozený filtr + navíc doplatí cenový rozdíl mezi nižší a vyšší produktovou řadou.
Prakticky čerpání výhody probíhá takto: Člen VFFOTO klubu zašle (z e-mailové adresy uvedené při registraci) provozovateli klubu žádost o opravu, ve které uvede své jméno a příjmení, doručovací adresu v ČR a kontaktní telefon, dále specifikuje druh a provedení VFFOTO filtru a popíše orientačně o jaké poškození jde. V e-mailovém potvrzení přijetí žádosti bude následně vyzván k doručení poškozeného filtru na adresu provozovatele VFFOTO klubu do Humpolce. Náklady na doručení k provozovateli a zodpovědnost za případnou ztrátu zásilky nese člen VFFOTO klubu. Po doručení poškozeného VFFOTO filtru na adresu provozovatele bude člen informován e-mailem o ceně za opravu. Cena činí 50% aktuální ceny nového filtru v e-shopu VFFOTO.com. Po odsouhlasení ceny bude členovi e-mailem zaslána faktura. Po jejím uhrazení bude opravený filtr buď připraven k vyzvednutí (po domluvě na termínu předem, vyzvednutí zdarma) na provozovně VFFOTO v Humpolci, nebo odeslán prostřednictvím smluvního dopravce. Zasílací náklady dopravy k zákazníkovi budou účtovány dle aktuálně platného ceníku dopravy v e-shopu VFFOTO.
V ojedinělých případech, kdy výroba dané řady filtru byla ukončena a filtr nelze opravit (nedostatek náhradních komponent) ani nabídnout jiný filtr v adekvátním provedení, bude situace řešena se členem Klubu individuálně.

Nabídka servisu za výše uvedených podmínek se vztahuje výhradně na filtry značky VFFOTO. NEVZTAHUJE se na poškození vzniklá běžným provozním opotřebením a dále na poškození vzniklá nevhodným způsobem čištění (např. poškrábání skla zrnky písku při otírání bez předchozího ofouknutí a ometení štětečkem) či nešetrné montáže/demontáže filtru na objektiv (např. šroubování „přes závit“).
Dále se NEVZTAHUJE na ploché celoskleněné filtry do držáku (nejsou opravitelné).

Člen klubu nemá z titulu členství nárok na žádné jiné plnění, než jaké je popsáno v těchto pravidlech a podmínkách.

7. ZRUŠENÍ ÚČASTI V PROGRAMU: Člen klubu je oprávněn kdykoliv bez dalšího zrušit svoje členství, a to oznámením o zrušení doručeným na info@vffoto.com.

8. KOMUNIKACE SE ČLENY KLUBU. Pro komunikaci se členy klubu bude užita e-mailová adresa uvedená jimi při registraci. Člen klubu je odpovědný za uvedení řádné a platné e-mailové adresy a přijímání zpráv.
Z technických důvodů nelze měnit e-mailovou adresu zadanou členem Klubu při registraci. Při případné změně e-mailové adresy (z důvodů na straně člena – např. zrušení daného e-mailu) je nutno provést novou registraci s jinou, platnou e-mailovou adresou. Ostatní údaje (mimo registrační e-mail) si spravuje sám člen klubu a může je měnit po přihlášení ve svém uživatelském účtu.

9. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Registrací do VFFOTO klubu vyslovuje člen klubu bezvýhradný souhlas s těmito pravidly.

10. DOSTUPNOST STRÁNEK, COOKIES: Provozovatel programu neručí za trvalou dostupnost uvedených webových stránek a nabídek. Provozovatel programu může na uvedených webových stránkách využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu anebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

Tato pravidla jsou platná od 1. 1. 2021 a nahrazují dřívější znění pravidel Klubu VFFOTO.

Přihlášení proběhlo v pořádku.
Jste příhlášen jako. Host.
Neplatné uživatelské jméno, nebo heslo.
Váš kód je v pořádku, sleva je aplikována.
Váš kód nebyl správně zadán, sleva nebude započítána.