Přihlášení

0
Košík
CZK
Výrobky VFFOTO Fotografie VFFOTO Staroměstská radnice

Staroměstská radnice

Staroměstská radnice byla založena roku 1338 a její komplex se skládá z několika domů na Staroměstském náměstí. Je tvořena gotickou radniční věží se staroměstským orlojem, pozůstatky neogotického křídla, Mikšův dům a gotickou kaplí. Staroměstský orloj byl na jižní stěně radniční věže vybudován v roce 1410 Mikulášem z Kadaně ve spolupráci s astronomem Janem Šindelem. Do současné podoby ho poté upravil mistr Hanuš kolem roku 1490. Jedná se o nejlépe zachovaný středověký orloj na světě a současně nejstarší stále fungující orloj. Každou celou hodinu se na orloji objevuje 12 soch apoštolů. Celá radnice, včetně hodinového stroje orloje byla těžce poškozena při Pražském povstání v roce 1945. Orloj byl zcela opraven, ovšem novogotické východní křídlo kompletně vyhořelo a nebylo až do dnešních dnů obnoveno. 

 

The Old Town Hall

The Old Town Hall was established in 1338 and today it is a complex of several houses on the Old Town Square. It is parts include the Old Town Tower with the Astronomical Clock, the remains of the neo-gothic wing, the Miks’s House and a Gothic Chapel. The Astonomical Clock was build in 1410 on the south side of the tower byl Mikulas of Kadan, in cooperation with astronomer Jan Sindel. It was then modified by the clockmaster Hanus to its today appearance in 1490. It is the world’s best preserved medieval astronomical clock and at the same time the world’s oldest still working astronomical clock. Every hour, 12 moving statues rotate on the upper part of the clock. The whole hall, including the clock machine, was severely damager during the Prague upspring in 1945. The Astronomical clock was renovated completelly, but the neo-gothic wing burned down completely and was never restored.

Vyfoceno s filtry VFFOTO.
Picture taken with VFFOTO filters.
Foto: Radoslav Vněnčák