Přihlášení

0
Košík
CZK

Pražský hrad

Pražský hrad je největším starobylým hradním komplexem na světě a zároveň největším doposud obývaným hradem na světě. Je 570 metrů dlouhý a 128 metrů široký a je sídlem prezidenta České republiky. Skládá se ze čtyř nádvoří, pěti kostelů a kaplí, kláštera, pěti paláců, sedmi věží a mnoha dalších objektů a zahrad. Nejvýraznějším objektem je Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Již v roce 929 byl na místě katedrály založen knížetem Václavem první kostel. Stavba samotné katedrály začala v roce 1344 a hlavním architektem se stal Matyáš z Arrasu, který ovšem v průběhu stavby zemřel a na jeho místo nastoupil roku 1356 Petr Parléř. Po jeho smrti byla stavba katedrály pozastavena a dokončení se dočkala až v roce 1929, tedy po více než 500 letech. V katedrále jsou uleženy české Korunovační klenoty a obsahuje také hrobku českých králů. K Pražskému hradu a jeho jednotlivým částem se váže mnoho pověstí, mýtů a pořekadel. Do dnešní doby slouží k oficiálním státním ceremoniím a vykonávání úřadu prezidenta České republiky.

 

Prague Castle

The Prague Castle is world’s biggest ancient castle complex and the the same time world’s biggest still inhabited castle. It is 570 metres long, 128 metres wide and it is the residency of the czech president. There are four courtyards, five churches and chapels, a monastery, five palaces, seven towers and many other buildings, objects and gardens. The most significant building is the Saint Vitus Cathedral. Already in 929, prince Wenceslas founded a church, which grew bigger and bigger and in 1344, the construction of the Saint Vitus cathedral began by the master builder Matthias of Arras. After his death,  23-year-old Peter Parler continued with the construction. After his death, the construction was slowed down and eventually stopped. The cathedral was then finished as late as 1929, which means after more than 500 years. The Czech Crown Jewels are stored in the cathedral and it contains the tombs of many Bohemian kings and Holy Roman Emperors. Till this day the castle is used for official ceremonies and the administration of Czech presidental office. 

Vyfoceno s filtry VFFOTO.
Picture taken with VFFOTO filters.
Foto: Radoslav Vněnčák