Přihlášení

0
Košík
CZK

Karlův most III

Karlův most je druhým nejstarším stojícím mostem v České republice, po kamenném mostě v Písku. Jeho stavba začala v roce 1357 na popud Karla IV. a trvala 45 let. Když byl most v roce 1402 dokončen, jeho podoba byla střídmější než jak jej známe dnes. Kamenné sochy a sousoší na něj byly umístěny až v průběhu 17. století a v současné době se jich na mostě nachází 30, převážně barokních. Také název Karlův most se začal používat až kolem roku 1870, do té doby se mu říkalo Kamenný či Pražský most. Most je 516 metrů dlouhý a 9,5 metrů široký, tvořený 16 oblouky. Vozovka se nachází 13 metrů nad hladinou Vltavy. Most dále tvoří dvě Malostranské mostecké věže a jedna Staroměstská mostecká věž. Všeobecně se traduje, že do malty při stavbě Karlova mostu byly přidávány vajíčka. Na základě analýzy Vysoké školy chemicko-technologické bylo však v roce 2010 zjištěno, že se toto tvrzení nezakládá na pravdě. 

 

Charles Bridge

Charles Bridge is the second oldest still-standing stone bridge in the Czech Republic, while the oldest stone bridge is located in Písek, about 1,5 hout drive south of Prague. The building of Charles Bridge began in 1357 on order of the King Charles IV, and took 45 years to finish. It was finished in 1402, but the famous statues and sculpture groups were added later, during the 17th century. There are 30 statues nowaday, most of them baroque. Also it was just called The Stone Bridge or The Prague Bridge back then, the name Charles Bridge was used since 1870. I tis 516 metres long, 9,5 metres wide and has 16 arches. The roa dis located 13 metres above the Vltava river. The bridge begins with two Lesser Town Towers on the left bank of Vltava river and end with the Old Town Tower on the other side. There is a common belief that eggs were added to the concrete when building the bridge, to make it more durable, but an analysis made in 2010 by the University of Chemistry and Technology in Prague proved that it is not true.

Vyfoceno s filtry VFFOTO.
Picture taken with VFFOTO filters.
Foto: Radoslav Vněnčák