PRIHLÁSENIE

0
Slovenština
  • Česky
  • English
Košík
EUR
príslušenstvo filtrov čistenie čistiaca kvapalina na filtre VFFOTO
kód produktu: VFFOTO01

čistiaca kvapalina na filtre VFFOTO

čistiaca kvapalina certifikovaná pre filtre VFFOTO (100 ml)

SKLADOM (odosielame nasledujúci pracovný deň)  
€ 4,80 € 3,97 bez DPH
ks

Podrobné informácie


Čistiaca kvapalina certifikovaná pre filtre VFFOTO svojím zložením nenarušuje nanovrstvy ani antireflexné vrstvy filtrov.

Návod na použitie:
Malé množstvo čistiaceho prostriedku nastriekajte pomocou aplikátora na povrch filtra a zotrite do sucha utierkou určenú na čistenie optiky.
Bezpečnosť práce:
Pri práci s čističom zaistete riadne odvetrávanie, nefajčite a nejedzte. Dráždi oči, pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.
Horlavina s obsahom izopropylalkoholu.
Prvá pomoc:
- pri nadýchaní: premiestniť postihnutého na čerstvý vzduch, príp. vykonať umelé dýchanie,
- pri styku s kožou: odstrániť kontaminovaný odev, pokožku dôkladne umyť vodou a mydlom, ošetriť regeneračným krémom,
- pri zasiahnutí očí: dôkladne vypláchnuť oči prúdom čistej vody, pri pretrvávajúcich problémoch zaistiť ošetrenie očným lekárom,
- pri požití: vypláchnuť ústa čistou vodou a vyhľadať lekársku pomoc - majte so sebou obal výrobku.

Ďalšie informácie:
Bezpečnostní list produktu
Datový list produktu
Expoziční scénář dodavateleSúvisiaci tovar