https://www.vffoto.com

Pravidla Klubu VFFOTO do 2020

PRAVIDLA A PODMÍNKY "KLUBU VFFOTO" (platná do 31.12.2020)

1. PROVOZOVATEL KLUBU: Vladimír Fučík - VFFOTO, IČ : 63256118

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE: Tento „VFFOTO klub“ (dále jen „klub“) je dlouhodobou marketingovou akcí, nikoliv veřejným příslibem či návrhem smlouvy. Klub je provozovatelem vyhlášen od 1. října 2016 na dobu neurčitou; provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a opakovaně bez dalšího měnit a doplňovat pravidla a podmínky klubu či klub ukončit, a to bez jakékoliv náhrady. Změna podmínek programu či jeho ukončení je účinná vyhlášením na www.vffoto.com/klub, kde jsou tak vždy k dispozici aktuální platná pravidla.

3. MÍSTO: Webové stránky: http://www.vffoto.com/klub_vffoto

4. PODMÍNKY ÚČASTI: Členem klubu může být pouze fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou v České republice (dále jen „člen klubu“). Každá osoba může být jako člen klubu registrována pouze jedenkrát, vícenásobná účast jedné a téže osoby není možná.

5. VZNIK ČLENSTVÍ V KLUBU: Zájemce se zapojí do Klubu tak, že si v době trvání Klubu zřídí uživatelský účet na webových stránkách www.vffoto.com/klub přičemž k vytvoření účtu stačí uvést standardní registrační údaje (kontaktní email, jméno a příjmení, ulice a ČP/ orientační, město, PSČ a telefon), zvolit si vlastní přístupové heslo k tomuto účtu a potvrdit souhlas s obchodními podmínkami a těmito pravidly. Vytvořený účet je společný pro Klub VFFOTO i e-shop VFFOTO.com, lze jej tedy využívat i pro nákupy výrobků VFFOTO. Členství není podmíněno nákupem či vlastnictvím VFFOTO produktu. Vytvoření účtu na webových stránkách bude ověřeno zasláním zpětného e-mailu a jeho potvrzením účastníkem klubu. Teprve odkliknutím potvrzovacího odkazu se zájemce stává plnoprávným členem klubu. Provozovatel programu si vyhrazuje právo kontroly platnosti e-mailové adresy a v případě podezření na nesplnění podmínek členství, zneužití klubu či na opakovanou registraci je oprávněn žádat nápravu, případně registraci odmítnout anebo i členství v klubu dodatečně a bez jakékoliv náhrady zrušit. Provozovatel programu se zavazuje, že regitrační údaje členů klubu, uvedené při registraci, neposkytne žádné další straně, s výjimkou smluvně vázaných zpracovatelů za účelem zajištění provozu Klubu a distribuce informací členům.

6. VÝHODY ČLENSTVÍ V KLUBU A JEJICH ČERPÁNÍ: Řádně registrovaným členům klubu bude provozovatel e-mailem poskytovat informace o novinkách v sortimentu značky VFFOTO, akcích pouze pro členy klubu atd. 
Speciální výhodou pouze pro člena klubu je nabídka servisu poškozeného kruhového fotofiltru značky VFFOTO za zvýhodněných podmínek: V případě poškození šroubovacího kruhového fotofiltru značky VFFOTO vzniklého vlastním zaviněním člena (např. poškození obroučky či rozbití skla po pádu…) a při splnění dále specifikovaných podmínek zajistí provozovatel VFFOTO klubu opravu, za kterou člen klubu zaplatí částku odpovídající 50% ceny nového VFFOTO filtru téhož provedení. Pokud se filtr v daném provedení již nevyrábí a není možné jej opravit, bude členovi klubu nabídnut filtr ve stejné produktové řadě, přičemž člen klubu zaplatí 50% z aktuální ceny tohoto filtru . 

Poznámka: Na výslovné přání člena klubu lze dodat i filtr z vyšší produktové řady, v takovém případě člen hradí 50 % z ceny filtru stejné produktové řady, do které patřil jeho poškozený filtr + navíc doplatí cenový rozdíl mezi nižší a vyšší produktovou řadou.
Prakticky čerpání výhody probíhá takto: Člen VFFOTO klubu zašle (z e-mailové adresy uvedené při registraci) provozovateli klubu žádost o opravu, ve které uvede své jméno a příjmení, doručovací adresu v ČR a kontaktní telefon, dále specifikuje druh a provedení VFFOTO filtru a popíše orientačně o jaké poškození jde. V e-mailovém potvrzení přijetí žádosti bude následně vyzván k doručení poškozeného filtru na adresu provozovatele VFFOTO klubu do Humpolce. Náklady na doručení k provozovateli a zodpovědnost za případnou ztrátu zásilky nese člen VFFOTO klubu. Po doručení poškozeného VFFOTO filtru na adresu provozovatele bude člen informován e-mailem o ceně za opravu. Cena činí 50% aktuální ceny nového filtru v e-shopu VFFOTO.com. Po odsouhlasení ceny bude členovi e-mailem zaslána zálohová faktura. Po jejím uhrazení bude členovi klubu odeslán opravený filtr. Náklady na doručení opraveného filtru ke členovi hradí provozovatel VFFOTO klubu. Nabídka servisu za výše uvedených podmínek se vztahuje výhradně na filtry značky VFFOTO. NEVZTAHUJE se na poškození vzniklá běžným provozním opotřebením a dále na poškození vzniklá nevhodným způsobem čištění (např. poškrábání skla zrnky písku při otírání bez předchozího ofouknutí a ometení štětečkem) či nešetrné montáže/demontáže filtru na objektiv (např. šroubování „přes závit). Dále se NEVZTAHUJE na ploché celoskleněné filtry do držáku (nejsou opravitelné).

Člen klubu nemá z titulu členství nárok na žádné jiné plnění, než jaké je popsáno v těchto pravidlech a podmínkách.

7. ZRUŠENÍ ÚČASTI V PROGRAMU: Člen klubu je oprávněn kdykoliv bez dalšího zrušit svoje členství, a to oznámením o zrušení doručeným na info@vffoto.com.

8. KOMUNIKACE SE ČLENY KLUBU. Pro komunikaci se členy klubu bude užita e-mailová adresa uvedená jimi při registraci. Člen klubu je odpovědný za uvedení řádné e-mailové adresy a přijímání zpráv. V případě změny e-mailové adresy člen tuto změnu sdělí provozovateli VFFOTO klubu.

9. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Registrací do VFFOTO klubu vyslovuje člen klubu bezvýhradný souhlas s těmito pravidly.

10. DOSTUPNOST STRÁNEK, COOKIES: Provozovatel programu neručí za trvalou dostupnost uvedených webových stránek a nabídek. Provozovatel programu může na uvedených webových stránkách využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu anebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

Přihlášení proběhlo v pořádku.
Jste příhlášen jako. Host.
Neplatné uživatelské jméno, nebo heslo.
Váš kód je v pořádku, sleva je aplikována.
Váš kód nebyl správně zadán, sleva nebude započítána.